"NE"postižení mezi námi

Radost

Naše škola se v roce 2009 zapojila do projektu „NE“ postižení mezi námi, který byl financován z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 č. CZ.3.22/3.3.02/09.01175. Jedná se o spolupráci škol pečujících o žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinací postižení a autismem ve městech Lanškroun a Pilawa Górna (Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy im.ksiedza Jana Twardowskiego w Pilawie Górnej (PL). Projekt byl zahájen v červenci 2009 a zakončen v září 2010. Jeho udržitelnost je 5 let.

Hlavním cílem projektu je integrace žáků s postižením regionu Glacensis prostřednictvím společných pracovních a výtvarných činností a sportu. Dalším cílem je poznávání struktury vzdělávání žáků v obou regionech a možnosti jejich dalšího pracovního uplatnění. Důležité je i poznávání tradic a kultury regionů partnerských měst po vlastivědné a turistické stránce.

V současné době probíhá spolupráce v rámci udržitelnosti projektu, která je již financovaná z vlastních zdrojů a za podpory města Lanškroun. Dvakrát během školního roku k nám na týden přijíždí skupina žáků se svými pedagogy z Pilawy Górnej a dvakrát jedou na týden naši žáci s pedagogy do Pilawy Górnej. V rámci těchto výměnných pobytů probíhají společné výtvarné a pracovní dílny, sportovní aktivity i hudební a kulturní akce. Již tradičně to jsou u nás Hry, Rafty, Zahradní slavnost a další. V Polsku pak Turnaj v kopané, Český den, Den Pilawy Górnej, hudební a pěvecká soutěž a mnoho dalších. Doufáme, že nám spolupráce s polskými kamarády vydrží i po skončení udržitelnosti tohoto projektu, protože přátelství a kamarádství s projektem určitě nekončí!