Školní družina

Radost

Kapacita školní družiny (ŠD) je dvanáct dětí. Školní družina je koncipována do dvou oddělení. Činnosti vycházejí z aktuálního ročního plánu, který je vypracován v souladu s ŠVP pro zájmové vzdělávání s názvem Všichni spolu. Výběr jednotlivých činností vychází ze šesti bloků ŠVP a zájmu dětí. S dětmi tvoříme z různých materiálů, posloucháme hudbu, trénujeme sebeobslužné činnosti a v každém ročním období trávíme čas na školní zahradě. Ve školní družině klademe důraz především na odpočinek a relaxaci po vyučování.

Vychovatelky:
Bc. Vladimíra Skalická
Petra Ješinová

Plán činnosti školní družiny pro školní rok 2017/2018 naleznete zde