Lidé ve škole

Ředitelka školy

Mgr. Stanislava Švarcová

Ekonomka

Pavlína Tovtíková

Třída II.P

Mgr. Libuše Paščenková

Třída III.P

Bc. Dana Flassigová

Třída I.RH

Mgr. Hana Šilarová

Pedagogický asistent Petra Ješinová

Osobní asistent Pavel Janko

Pedagogický asistent Petr Dušek

Třída I.A

Mgr. Michaela Simandlová

Pedagogický asistent Bc. Vladimíra Skalická

Školní družina

Vychovatelka:Bc. Vladimíra Skalická
Vychovatelka:Petra Ješinová

Provozní zaměstnanci

Ludmila Dušková
Helena Hejlová
Miloš Vávra