Kroužky

Hrajeme si s Barvínkem a Tubičkou

Radost

 

Díky projektu Barvínek a Tubička nabízíme našim žákům možnost aktivního trávení volného času, prostřednictvím pohybových či estetických aktivit. Činnosti ve volném čase přispívají k utváření mezilidských vztahů, pomáhají tyto vztahy upevňovat. Děti díky projektu získávají společenské návyky a rozvíjejí své dovednosti a schopnosti. Při výběru činností zohledňujeme individuální možnosti, schopnost a osobnost dítěte. Personálně je projekt zajištěn pedagogickými pracovníky školy a dobrovolníky z řad studentů Gymnázia Lanškroun a z řad veřejnosti. Barvínka a Tubičku navštěvuje 18 dětí. Ve školním roce 2011 – 2012 jsme společně s dětmi pracovali na projektech JÁ ČLOVĚK, POD VODOU. Pro letošní rok máme v plánu zpracovat téma ZVÍŘEC ŘÍŠE a SVĚT ROSTLIN.

Vedoucí kroužku:
Mgr. Hana Šilarová
Mgr. Libuše Paščenková
Bc. Dana Flassigová
Petr Dušek